ارتباط با ما

خانهارتباط با ما

دفتر مرکزی

تهران، خیابان میرداماد، کوچه شفق۲، برج ستاره، طبقه سوم، واحد۲

تلفن: ۰۲۱۶۶۶۶۶۶۶۶
فکس: ۰۲۱۹۹۹۹۹۹۹۹

دفتر اهواز

اهواز، امانیه، کوچه سقراط، برج آسمان ۵، طبقه دوم، واحد ۳

تلفن: ۰۶۱۶۶۶۶۶۶۶۶
فکس: ۰۶۱۹۹۹۹۹۹۹۹

کارگاه مرکزی

اهواز، کیلومتر ۵ جاده اهواز خرمشهر، کارگاه مرکزی اوکسین

تلفن: ۰۶۱۶۶۶۶۶۶۶۶
فکس: ۰۶۱۹۹۹۹۹۹۹۹

در صورت نیاز از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید